Užitočné dokumenty zadarmo na stiahnutie


#1

Pripravili sme pre vás na stiahnutie vzory a šablóny zmlúv, posudkov a tlačív, ktoré sa vám zídu pri kúpe nehnuteľnosti.

Ukážka Znaleckého posudku
znalecky-posudok.pdf (250,8 KB)

Šablóna Rezervačnej zmluvy
rezervacna-zmluva.rtf (83,7 KB)

Šablóna Kúpnej zmluvy na byt
kupna_zmluva_byt.rtf (59,9 KB)

PREBRATIE NEHNUTEĽNOSTI

Vzor Preberacieho protokolu bytu
preberaci-protokol-bytu.docx (50,2 KB)

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
17-dp-md.pdf (1023,6 KB)

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
Poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf (250,6 KB)

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf (127,1 KB)

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností
navrh-na-vklad-do-katastra.docx (11,2 KB)

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
prihlasovaci_listok_trvaly_pobyt.pdf (117,3 KB)

Odhlasovací lístok trvalého pobytu
odhlasovaci_listok_trvaly_pobyt.pdf (113,8 KB)

Potvrdenie o pobyte
potvrdenie_o_pobyte.pdf (420,1 KB)


#7