Predaj časti pozemku zaťaženého hypotékou


#1

Chcem predať časť pozemku, ktorý je zaťažený hypotékou. Je to možné? ďakujem


#2

Vlastníka môžete zmeniť aj v prípade, ak má banka na pozemok vytvorené záložné právo. Dokonca môžete predať aj časť pozemku. Musíte však požiadať o súhlas banky so zmenou vlastníctva. Nový majiteľ pozemku si samozrejme musí byť vedomý, že kupuje pozemok s ťarchou.