Daň z príjmu z prenájmu


#1

Vediem si účtovníctvo z dôvodu prenájmu dvoch bytov. Za minulý rok boli v obidvoch bytoch dosť vysoké položky do fondu opráv, ktoré sú ako neuznané náklady. Pri výpočte dane sa musí vždy odpočítavať tých 500,- EUR a brať do úvahy len daňovo uznané náklady alebo je to možné zdaniť aj z rozdielu celkových nákladov a výnosov bez využitia 500,-EUR? Vychádza mi tak totiž oveľa nižšia daňová povinnosť. Ďakujem za odpoveď.